Przyrządy rozdzielające

Przyrządy rozdzielająceRozwieracz kołnierzy KUKKO – ten praktyczny przyrząd umożliwia szybkie i pewne rozdzielenia połączeń kołnierzowych na rurociągach przy prowadzeniu robót konserwacyjnych, jak np. wymiana uszczelek, itp. Po zakończeniu prac, kołnierze będą zabudowane dokładnie w tym samym miejscu. Rozwieracz może być wyposażony w pokrętło zapadkowe, przez co nie potrzebne jest używanie kluczy lub innych narzędzi zabierających czas przy pracach.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Zasadniczo przed rozdzieleniem rurociągu powinny być podjęte kroki zabezpieczające przed upadkiem rozłączonych części (jak Np. podparcie itp.) Te rozwieracze są konstruowane do pracy w parze. Jednostronne rozwieranie prowadzi do przeciążenia i uszkodzenia narzędzia. Napędzanie jest skonstruowane do łatwej obsługi, tak, że gdy wystąpią trudności z rozwieraniem, należy sprawdzić miejsca blokowania rozwieracza i ewentualnie założyć na nowo. Przedłużanie ramienia pokrętła jest niedopuszczalne.